Briri i harkut

  • Arcing Horn ZHJ

    Horn Horn ZHJ

    Boshllëqet paralele të izolatorit të linjës së transmetimit (në tekstin e mëtejmë si boshllëku paralel, quhet edhe briri i harkut) mbrojtja nga rrufeja në thelb të mendimit është në intervalin e shkallës së lejuar të daljes nga rrufeja, hapësira ndërmjet pajisjes dhe izolatorit (vargut) paralelisht, hapja e rrufesë, boshllëqet në harkun e frekuencës së energjisë së kanalit, mbrojnë izoluesin nga djegia e harkut, përmirësojnë shkallën e suksesit të rikthimit. Ky standard specifikon kushtet teknike përkatëse, t ...