Lajmet e industrisë

  • Status quo-ja e industrisë së pajisjeve të arit në Kinë

    Pajisjet e arit luajnë një rol të rëndësishëm në transmetimin e energjisë dhe inxhinierinë e transformimit. Cilësia e produktit nuk lidhet vetëm me funksionimin e sigurt të rrjetit të energjisë, por gjithashtu lidhet me sigurinë e pronës personale. Qysh në vitin 1986, departamentet përkatëse të Këshillit të Shtetit sollën p elektrike ...
    Lexo më shumë
  • Prospekt i Zhvillimit të Industrisë

    1.1 Përkufizimi: Pajisjet metalike janë pajisje metalike që lidhin dhe kombinojnë të gjitha llojet e pajisjeve, makinerive të transmetimit, ngarkesave elektrike dhe luajnë një rol të caktuar mbrojtës në sistemin e energjisë. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në transmetimin e energjisë dhe inxhinierinë e transformimit.1.2 Klasifikimi: ...
    Lexo më shumë